Skip to main content

Posts

சீனிவாசநல்லூர் - குரங்கு நாதர் கோயில்

இடையில் கிடைத்த ஒரு நாளில் எங்கு செல்லலாம் என்று யோசித்து , சீனிவாசநல்லூர் குரங்குநாதர் கோயில் என்று முடிவு செய்தேன்.

சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு நான் சென்ற தமிழ் நாடு அரசு பேருந்தின் பயணம் மட்டுமே ஒரு தனி கட்டுரைக்கு வேண்டிய அளவு சாகசங்கள் கொண்டது. இருந்தாலும், அதை ஒதுக்கி விட்டு , அங்கிருந்து சீனிவாசநல்லூர் சென்ற சாகசத்தை எழுத போகிறேன்.

சீனிவாசநல்லூர் திருச்சி அருகே முசிறியில் இருந்து ஒரு 10கி.மீ. தூரத்தில் இருக்கிறது. காலை திண்டுக்கல்லில் இருந்து வைகையில் திருச்சி வந்து , அங்கிருந்து குளித்தலை செல்லும் பேருந்தில் ஏறி பயணம் தொடங்கியது.

கடுமையான வெயிலைவிட அந்த வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருந்த காவேரி பரிதாபமாக இருந்தது. ஒரு புறம் ரயில் பாதை , மறுபுறம் காவேரி என்று ரம்யமாக இருக்க வேண்டிய பயணம், வெயிலின் கடுமையில் , பேருந்தில் இருந்த மக்களின் எரிச்சலில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது.

குளித்தலை வந்தவுடன் அங்கிருந்த ஒரு பேருந்து ஓட்டுனரை விசாரித்த போது , முசிறி சென்று அங்கிருந்து மற்றுமொரு பேருந்து ஏறி செல்லுமாறு கூறினார்.

முசிறி பேருந்தில் ஒரு சிறு பெண் - அவளைவிட சிறு குழந்தை என்று அவர்…
Recent posts

Jackie (2016)

'Jackie' is an intimate, rip-to-the-soul portrait of Jackie Kennedy in the days after the assassination of John F Kennedy. And it is incredibly sad in that portrait. It is narrated in the words of Jackie on what happens just after that assassination and the funeral and the aftermath.

The movie focuses on the three days after the assassination and the funeral thereafter. It tells in details the trails of Jackie and how she managed the kids in between - John Jr. happens to have a birthday the day after the assassination.

My introduction to John F Kennedy started with mom telling me about the days of his presidency and how everyone was glued to the radio following his assassination. John F Kennedy brought a whiff of fresh air and a level of optimism in the world which triggered a heavy backlash following his assassination.

Jackie as the first lady brought a level of finesse and fashion into the White house which again took a back seat with more traditional first ladies following…

Beauty and the Beast

'Beauty and the Beast' is not the movie that is going to change your world view. At best, it is a children movie some pretty good songs from the older one recycled. Emma Watson is looking good as Belle and turns in a decent performance. And the movie sustains interest through its run time and ends with a happily ever-after.

So why write a review? Because the movie also brings forth a few themes not commonly seen in movies and especially in Disney movies. Thats what makes this a much more interesting than the rest.

Belle is not the normal Disney heroine. In line with the empowered heroines of the modern Disney era (still with a few stereo types hanging on!), Belle is the girl who can read in the village and gets mocked for it by the villagers.

And the movie turns the theme of a 'damsel in distress' on its head and is actually about how Belle rescues the prince from his curse and basically brings redemption for him. This is at odds with the usual tale of the prince char…

Reading Challenge Reviews by Vanathy

Vanathy participated in the 'Big Friendly Read" reading challenge conducted by the British Council Library. The challenge is to read at least 6 books and write reviews for all of them. She finished reading 7 and wrote reviews for 6 of them. The reviews were evaluated and her reviews got a perfect 30 out of 30 and the trainer wrote "Amazing writing! Loved it!". She has her own Goodreads account and regularly writes her reviews there. So, here are those 6 reviews she wrote for the challenge.


The Baking Life of Amelie Day by Vanessa Curtis
My rating: 4 of 5 stars

It is about a girl who loves baking just like me.it was a really nice book but I felt sorry for Amelie. She was really lucky to have a chance to go to the quarter finals of the Britain’s best teen baker contest. The book had its ups and downs, but overall, it was a great book. When I got to the part where Amelie’s mom got the phone call from the judges of the Britain’s best teen baker contest saying that Ameli…

The Middle Finger

“An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so. Now the law of nonviolence says that violence should be resisted not by counter-violence but by nonviolence. This I do by breaking the law and by peacefully submitting to arrest and imprisonment.”
- Mahatma Gandhi

When I read about the 1965 protests and hear about it, I used to wonder why the current generation does not feel the need to rise up against the so many things that are happening around. Why is there no response to the injustices and where is the revolution, we were all waiting for?. After some time, I lost hope that the politicians and the movie stars have castrated the youth of this state enough to ensure that another uprising is not possible.

So, it was with a bit of negativity that I started looking at the Jallikattu protests when it started.

A bit of background here. I am from Madurai and have never seen a Jallikattu. I know that it is happening in the villages around, but never bothered to…

Fidel and Che

Fidel Castro is dead.

As the champions of democracy celebrate and the advocates of freedom throw a party, let me try to figure why I feel sad at his passing.

I've always been a leftist liberal. So while I took in a lot of leftist romantic stories on revolutions and the notions of wealth in the erstwhile Soviet Russia and China, I was cured of those about 15-16 years back. I became a cog in the great Capitalist wheel, which churns to deliver freedom to the West and pretty much throws everyone else under the bus.

So, Fidel and Che, along with Lenin, Trotsky and the people of Soviet Russia used to be the biggest heroes of life. They are not just action heroes who helped establish the dictatorship of the proletariat, they also proved that Communist/socialist experiments are possible and the Marxist philosophy works.

The bigger question was, at what cost? The human cost of these Marxist experiments run into millions, dead, sent to labor camps, missing etc. And the experiment failed in…

Arrival

'Arrival' starts off with a downbeat short film on the life of its protagonist , Louise, a linguistics professor. She is callled upon to interpret the language of the aliens who just arrived in the wide open spaces of Montana.

The movie has two important themes, language and time. In the first few minutes we are told that 'Language is a weapon' and a brief on the Sopir-Whorf hypothesis on how learning a language can re-wire the thinking process to affect the behavior modes and the underlying culture as well.

Thus, the first challenge of how to learn an alien language is set. I was thinking of how learning a language like English changes the perception of the world around oneself and the behavior modes of people. We see that all the time in Tamil cinema. The brother starts talking in English and the entire village is amazed. That is a little crude way of saying it but it also conveys the essential relation between the language and culture.

However, the process in the m…