சிபி

Sibi was badgering me with questions on Mughals yesternight. So I decided to counter him with some questions on my own and get some pause.
me - OK, tell me who Alam Gir 2 is.
Sibi - he is a great-great Grandson of Shah Jahan
me - (thinking so there is an idiot with that name) no, அவன் ஷாஜஹான் சித்தப்பாபையன்
Sibi - தப்பு, தப்பு
me - (thinking I've trapped him) huh, ஷாஜஹான் சித்தப்பா யாரு சொல்லு?
Sibi - ஷாஹ்ஜஹன்னுக்கு 3 சித்தப்பா. 2 அத்தை. (recites the names of the offspring of Jehangir)
me - (going blank) எங்கடா இதை எல்லாம் படிக்கிறே?
Sibi - Wikipedia, dad...


------------

Another day...
நான் - Level 2 exam எப்படி எழுதினே?
சிபி - நல்லா பண்ணினேன். only 3 wrongs.
நான் - out of?
சிபி - 60. 57 correct.
நான் - ஆட்டத்த குறைக்கணும். ஆடாம practice பண்ணினா 60/60 வாங்கிஇருக்கலாம்.
சிபி - அப்படி இல்லப்பா. இவ்ளோ ஆட்டத்துக்கே 57 marks வாங்கிட்டேன். இன்னும் பயங்கரமா (?) ஆடுனா full marks வாங்கிடலாம்.

------------


No comments:

Bury My Heart at Wounded Knee

Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West by Dee Brown I remember the day 20 years ago, when I was standing ...